Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Beijing 5L Hotel

Adresse: Jian Guo Men Wai Da Jie Hao, Guo Mao Qiao Xi Bei
Téléphone: +86-10-65052227  FAX: +86-10-65058277
click and print it with you